SAMARBEIDSPARTNERE

AMUNDRØD STEINIDUSTRI AS
Vi smarbeider med Amundrød Steinindustri AS. Amundrød Steinindustri er en familiebedrift med over 75 års erfaring
innen levering og bearbeiding av naturstein. De har Romerrikets største utstilling av gravminner, skifer og granitt.
Screen Shot 2013-11-12 at 17.57.36

 

RUTERETUR
Aarstad Bygg Consult er medlem av Ruteretur, som er en organisasjon med formål om å utvikle, drive, styre, overvåke og organisere kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme returordninger som sikrer innsamling av PCB-holdige isolerglassruter på en forsvarlig måte, etter kapittel 14 i forskrift om farlig avfall.
Screen Shot 2013-11-12 at 17.46.30

 

Comments are closed